Извештаји и акта

Извештаји

 1. 1
  Програм пословања за 2018. са финансијским планом
 2. 2
  Тромесечни извештај – III квартал 2017.
 3. 3
  Измена и допуна Програма пословања 2017 – III ребаланс
 4. 4
  Тромесечни извештај – II квартал 2017.
 5. 5
  Измена и допуна Програма пословања 2017 – II ребаланс
 6. 6
  Тромесечни извештај – I квартал 2017.
 7. 7
  Измена и допуна Програма пословања 2017 – I ребаланс
 8. 8
  Програм пословања за 2017. са финансијским планом
 9. 9
  Извештај о раду НО 2016. (14.07 – 31.12.)
 10. 10
  Извештај о раду 2016.
 11. 11
  Извештај о финансијском пословању за 2016.
 12. 12
  Финансијски извештај XII 2016. са извештајем о извршеној ревизији
 13. 13
  Финансијски извештај X-XI 2016. са извештајем о извршеној ревизији
 14. 14
  Тромесечни извештај – III квартал 2016.
 15. 15
  Одлука НО о изменама и допунама Програма пословања и ребалансу Финансијског плана за 2016. годину
 16. 16
  Тромесечни извештај – II квартал 2016.
 17. 17
  Тромесечни извештај – I квартал 2016.

Акта

 1. 1
  Оснивачки акт ЈП Пословни центар Чукарица (Одлука о промени оснивачког акта ЈП Пословни простор општине Чукарица)
 2. 2
  Статут ЈП Пословни центар Чукарица
 3. 3
  Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању на подручју градске општине Чукарица