Извештаји и акта

Извештаји

 1. 1
  I квартал 2017.
 2. 2
  Програм пословања са финансијским планом за 2017.
 3. 3
  Завршни рачун 2016.
 4. 4
  III квартал 2016. биланси
 5. 5
  Одлука НО о изменама и допунама Програма пословања и ребалансу Финансијског плана за 2016. годину
 6. 6
  II квартал 2016. биланс стања
 7. 7
  II квартал 2016. биланс прихода и расхода
 8. 8
  II квартал 2016. новчани токови
 9. 9
  I квартал 2016. биланс стања
 10. 10
  I квартал 2016. биланс прихода и расхода
 11. 11
  I квартал 2016. новчани токови
 12. 12
  Финансијски план за 2016. годину
 13. 13
  Завршни рачун Јавног предузећа за 2015. годину
 14. 14
  Извештај о финансијском пословању Јавног предузећа за 2015. годину
 15. 15
  Извештај о раду Јавног предузећа за 2015. годину
 16. 16
  Извештај о раду Надзорног одбора за 2015. годину

Акта

 1. 1
  Оснивачки акт ЈП Пословни центар Чукарица (Одлука о промени оснивачког акта ЈП Пословни простор општине Чукарица)
 2. 2
  Статут ЈП Пословни центар Чукарица
 3. 3
  Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању на подручју градске општине Чукарица