Јавне набавке

ЈН бр. 06/17 - Радови на изградњи гробница

 1. Обавештење о закљученом уговору
 2. Одлука о додели уговора
 3. Конкурсна документација
 4. Позив за подношење понуда

ЈН бр. 05/17 - Радови на изградњи опсега - фаза II

 1. Обавештење о закљученом уговору
 2. Одлука о додели уговора
 3. Конкурсна документација
 4. Позив за подношење понуда

ЈН бр. 04/17 - Услуга постављања мобилних хемијских тоалета на пијацама

 1. Обавештење о закљученом уговору
 2. Одлука о додели уговора
 3. Конкурсна документација
 4. Позив за подношење понуда

ЈН бр. 03/17 - Радови на изградњи опсега

 1. Обавештење о закљученом уговору
 2. Одлука о додели уговора
 3. Конкурсна документација
 4. Позив за подношење понуда

ЈН бр. 02/17 - Услуга утовара и одвоза шута, смећа и разног отпада са гробаља

 1. Обавештење о закљученом уговору
 2. Одлука о додели уговора
 3. Конкурсна документација
 4. Позив за подношење понуда

ЈН бр. 01/17 - Услуга уређења и чишћења гробаља

 1. Обавештење о обустави поступка
 2. Обавештење о закљученом уговору
 3. Одлука о додели уговора
 4. Конкурсна документација
 5. Позив за подношење понуда