Огласи

05дец 2017

Даје се на коришћење уз накнаду затворена тезга – киоск, површине 6м2, на пијаци „Горица“ у Сремчици, путем прикупљања писмених понуда. Затворена тезга – киоск се даје на коришћење уз накнаду на период од 6 (шест) месеци. Након истека, Уговор ће бити продужен на исти период уколико корисник нема дуговање за накнаду за коришћење. Исти поступак ће бити настављан приликом истека наредних Уговора…

05дец 2017

Даје се на коришћење уз накнаду затворени продајни простор, површине 12,58м2, на пијаци „Умка“, путем прикупљања писмених понуда. Затворени продајни простор се даје на коришћење уз накнаду на период од 12 (дванаест) месеци, по цени коју учесник понуди у поступку прикупљања писмених понуда. Након истека, Уговор ће бити продужен на исти период уколико корисник нема дуговање за накнаду за коришћење. Исти поступак ће бити настављан приликом истека наредних Уговора…